Dodatkowe informacje
WAJCOWICZ (WAJCEWICZ) AnnaLp Funkcja Przynależność Odznaczenia Numer na Murze Pamięci Miejsce pochówku Kwatera Szczegóły
2922. drużyna pluton żeński "Oleńka" 2. kompania "Rudy"łączniczka dowódcy II pluton "Alek" 2. kompania "Rudy" KWkol. 142, poz. 60Cmentarz Wojskowy na PowązkachA 20, rz.3, m.21Zbiorowa mogiła w kwaterze batalionu "Zośka"
Link do biogramu w Muzeum Powstania Warszawskiego Link do opisu na BohaterOn
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/anna-wajcowicz,47206.html