Dodatkowe informacje
KOŁODZIEJSKA IrenaLp Funkcja Przynależność Odznaczenia Numer na Murze Pamięci Miejsce pochówku Kwatera Szczegóły
1092. drużyna pluton żeński "Oleńka" 2. kompania "Rudy"łączniczka dowódcy 1. kompania "Felek", sanitariuszka III plutonu "Felek" 2. kompania "Rudy" KW x2kol. 134, poz. 34Mogiła Symboliczna na Powązkach Wojskowychkolumna 134, miejsce
Link do biogramu w Muzeum Powstania Warszawskiego Link do opisu na BohaterOn
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/irena-kolodziejska,21924.html