Być jak... Zośkowiec


GRUPA HISTORYCZNA - Tradycje ułańskie

Źródło: strona Fundacji Oddziału Kawalerii Ochotniczej


W listopadzie 2012 roku członkowie Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich powołali Fundację, która spięła wszystkie dotychczasowe jednostki kontynuujące tradycje Błękitnego Pułku. Tradycje „Czwartaków” kontynuowane są od 26 sierpnia 1981 roku. Do dzisiaj w oddziale pracuje trzech współtwórców pierwszej sekcji 4-ki. Barwy pułkowe zostały oficjalnie nadane drużynie harcerskiej, z której wywodzi się Oddział, przez Koło Pułkowe w dniu Święta Pułkowego 9 lipca 1988 roku, w Warszawie. Aktu nadania barw dokonał ówczesny dowódca Koła płk Tadeusz Rybicki. Od tego momentu Fundacja jest członkiem Koła Pułkowego, aktywnie uczestnicząc w jego pracach i działaniach. Od 1992 roku Fundacja posiada prawo nadane przez oficerów Pułku przyznawania Znaku Pułku.
Siedzibą oddziału jest miejscowość Wrocław. Bazy szkoleniowe oddziału znajdują się m.in. w Dąbrówce Łubnieńskiej k/Opola, we Wrocławiu oraz pod Krakowem.
Oddziały Fundacji działają w Blachowni, Opolu, Wrocławiu, Raciborzu, Krakowie, Głogowie oraz Mławie.
Prezesem Zarządu Fundacji jest – Arkadiusz Chodorowski.
Fundacja jest członkiem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, zaś Oddział jest współzałożycielem Opolskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej.Obecnie działają czetery szwadrony.
I Blachowniański Szwadron (zwany harcerskim)
Szwadron powstał we wrześniu 1981 roku jako kawaleria harcerska przy 4 Małopolskiej Drużynie Kawalerii Harcerskiej w Blachowni. Pierwszym dowódcą był Andrzej Zachariasz do 1982 roku. Po nim dowództwo objął Sławomir Lisek (do 1985 roku), a po nim Mariusz Ujma (do 1990r). Kolejno następnie dowodzili: Adam Handler, Arkadiusz Piekarski i Michał Brondel. W 2006 roku po powstaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej przy Polskim Klubie Kawaleryjskim dowództwo objął ponownie por. k. o. Sławomir Lisek. Szwadron stacjonuje w Blachowni, a działaniem obejmuje województwo śląskie. Jest najstarszą jednostką oddziału w naszej Fundacji.

II Wrocławski Szwadron
Szwadron, podobnie jak pierwszy, swe początki bierze w 4 Małopolskiej Drużynie Kawalerii Harcerskiej. Co ciekawe, we wrześniu 1981 roku powstał jako szwadron żeński. I tak było przez dwa lata. Pierwszym dowódcą została Katarzyna Fąfara. Po niej szwadron objął Mariusz Ujma, Arkadiusz Piekarski, a po nim: Arkadiusz Chodorowski, Oskar Michalak, Marcin Kazimierski. Obecnie dowódcą szwadronu jest por. k. o. Arkadiusz Chodorowski. Szwadron stacjonuje we Wrocławiu i obejmuje swoim działaniem województwo dolnośląskie. Składa się z trzech plutonów: 1. Wrocław, 2. Głogów, 3. Mława.

III Krakowski Szwadron
Przy drużynie harcerskiej w Blachowni powstał w 1990 roku jako szwadron szkoleniowy. Jego pierwszym dowódcą był Sławomir Lisek. Po zakończeniu okresu szkoleniowego, szwadron przejął Roman Rataj, a po nim Jacek Kościelny. Ostatnim dowódcą harcerskim szwadronu był Krzysztof Janiszewski. W Fundacji oddział odtworzono w 2014 roku, w Krakowie. Twórcą i założycielem szwadronu jest por. k. o . Filip Kamizela, który to był również dowódcą do czerwca 2019 roku. Obecnie dowódcą jest plut. k. o. Wojciech Musiał. Szwadron obejmuje swym działaniem województwo małopolskie.

IV Opolski Szwadron
Szwadron powstał na bazie Stadniny Koni „Kalinówka” w Dąbrówce Łubniańskiej w 1996 roku jako ośrodek szkoleniowy 4 Małopolskiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej. Pierwszym dowódcą został Czesław Bodzianny. Po powstaniu Fundacji szwadronem dowodzili kolejno: Bartłomiej Bodzianny, Piotr Dudar, Sławomir Wojciechowski i do chwili obecnej ponownie rtm k. o. Czesław Bodzianny. Swoim działaniem szwadron obejmuje województwo opolskie.


niepodległa

© Przemysław Bożek, 2019