Być jak... Zośkowiec


DZIAŁALNOŚĆ - Dla Bohaterów

Bohaterowie - Powstańcy, żołnierze walczący w szeregach AK, Żołnierze Wyklęci i inni dzielni ludzie, gdy przyszła konieczność nie zastanawiali się nad tym, czy to się im opłaci, czy warto, ale stawali do walki z najeźdźcą kim on nie był. Ryzykowali często życie, a wielu z nich to życie straciło. Dlatego też my dziś chcemy się Im odwdzięczyć i pokazać, jak wiele te czyny dla nas znaczą i jak bardzo je cenimy. Jak bardzo cenimy to, co zrobili.
Dlatego też chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych na rzecz żyjących Bohaterów. Chętnie uczestniczymy również w akcjach upamiętniających poległych Bohaterów.
W akcjach tych bierzemy udział już od 2015 r. i co roku sprawia nam to wielką radość i satysfakcję, że możemy pomóc tym, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Akcje, w których bierzemy udział: Czcimy również pamięć po poległych Bohaterach: Angażujemy się także w działania propagujące historię Polski od 1920 r., jak również Bohaterów tych czasów:

Akcja „Rodacy - Bohaterom”

-Góra strony-

Organizowana jest od listopada 2009 r. jako pomoc dla żołnierzy AK na Kresach, zaś pod tą nazwą - od 2012 r. przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia (strona internetowa). Pomoc skierowana jest do żołnierzy Armii Krajowej i innych organicacji niepodległościowych, których niewielu już żyje na terenach Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.
'Finał akcji Rodacy-Bohaterom 2017' Kiedyś walczyli za wolną Polskę, za wolność także dla nas, dziś żyją z dala od Ojczyzny, pozostając ciągle Polakami i troszcząc się o pamięć poległych kolegów, jak również o pamięć tamtych wydarzeń.
My dziś możemy choćby w ten sposób podziękować tym ludziom za ich postawę, odwagę i męstwo. W ten sposób możemy okazać naszą pamięć i pomóc w momencie, kiedy tej pomocy dziś potrzebują.
W ramach akcji, Stowarzyszenie pomaga kombatantom w następujących obszarach:
  • świąteczna paczka dla polskiego kombatana - Boże Narodzenie i Wielkanoc
  • renowacja polskich nekropolii, upamiętnianie rocznic i wydarzeń, kresowe zaduszki
  • relacje żołnierzy, wystawy i publikacje, reportaże, zajęcia edukacyjne
  • współpraca z weteranami w Polsce i poza jej granicami, organizacja pobytów w Polsce, wsparcie socjalne i medyczne
Młodzież z projektu i członkowie grupy historycznej często biorą udział w akcji „paczkowej”, czyli „Rodacy-Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta w Polsce i na Kresach”. Przez lata udziału w akcji udało nam się zrobić setki paczek dla Bohaterów na Kresach.
O akcji wysyłania paczek można przeczytać
tutaj, zaś o całej akcji „Rodacy-Bohaterom” - tutaj.
GALERIA ZDJĘĆ

Akcja „Kartka dla Powstańca”

-Góra strony-

Akcja ta jest realizowana z inicjatywy i przez Fundację Sensoria z Wrocławia od 2016 r. Jej głównym zadaniem jest przekazanie wdzięczności współczesnych pokoleń za poświęcenie, odwagę i męstwo Powstańców w 1944 r., dodatkowo, taka akcja stwarza możliwość połączenia pokoleń, gdyż Powstańcy mogą rozpocząć korespondencję z nadawcą i często to robią.
'Akcja 'Kartka dla Powstańca 2016' W trzech edycjach akcji wysłano w sumie 506 051 kartek, zaś w poszczególnych latach było ich: w 2018 r. - 290 544, w 2017 r. - 118 148, zaś w 2016 r. - 97 359. Akcja prowadzona jest wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, które dostarcza karti do Powstańców.
Wysłanie kartki do Powstańca mozliwe jest zarówno w tradycyjnej, papierowej formie, jak również w wersji online, ze strony akcji. W przypadku wersji on-line jedynym warunkiem jest zawarcie całego podziękowania, słów do Powstańca w 25 słowach, tylu, ile mogła mieć korespondencja wysyłana Pocztą Polową podczas Powstania Warszawskiego. W przypadku wersji papierowej, te ograniczenia nie występują, jednakże wskazane jest do nich się zastosować. Adresata kartki wybiera się spośród Powstańców dostepnych na stronie. Można wysłać kartkę spersonalizowaną do konkretnego Powstańca lub kartkę bez wskazanego odbiorcy, zostanie ona wtedy dostarczona losowemu Powstańcowi. Kartki można pisać w okresie od 1 sierpnia do 2 października.
Szczegóły akcji znajdują się na stronie Fundacji lub na stronie projektu BohaterOn.
GALERIA ZDJĘĆ

Pamięć o żołnierzach wyklętych

-Góra strony-

Od 2011 r. dzień 1 marca jest poświęcony upamiętnieniu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych'
Według badaczy IPN, w konspiracji w okresie powojennym mogło działać od 120 do 180 tys. żołnierzy. Ich głównym celem było stawianie oporu sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, poprzez walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Wielu z nich zostało zamordowanych przez komunistyczne władze, m.in. gen. bryg. Emil Fieldorf ps. „Nil”, gen. bryg. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, rtm. Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold” czy mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”.
Aby upamiętnić tych ludzi, a także „w hołdzie +Żołnierzom Wyklętym+ — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”, Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Również my bierzmy udział w obchodach tego święta, poprzez m.in. rozmowy na ten temat, a także poznając życiorysy i dokonania żołnierzy wyklętych, czy też biorąc udział w imprezach pamięci i wspomnieniowych.

Nawiedzanie grobów Bohaterów w Polsce i na Kresach

-Góra strony-

Kresy, a poprawnie Kresy Wschodnie, to tereny obejmujące dawne polskie terytorium państwowe, które to dziś stanowią fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy. Przed II wojną światową Kresy tworzyły województwa: lwowskie (stolica województwa: Lwów), tarnopolskie (stolica województwa: Tarnopol), stanisławowskie (stolica województwa: Stanisławów), wołyńskie (stolica województwa: Łuck), poleskie (stolica województwa: Brześć nad Bugiem), nowogródzkie (stolica województwa: Nowogródek) i wileńskie (stolica województwa: Wilno). Te sześć województw tworzyło obszar o powierzchni 186 234 km2, zamieszkiwało go 11 758 699 mieszkańców. Stanowiło to 47,92% całej powierzchni ówczesnej Polski i 36,62% ogólnej liczby mieszkańców wg stanu w 1931 r. Na Cmentarzu Orląt Polskich Na terenie tych województw znajdowało się 97 powiatów, 184 miasta na prawach powiatu i 4551 gmin.
Na Kresach znajduje się bardzo wiele nekropolii, na których spoczęli Polscy żołnierze, zwłaszcza z walk z 1920 r., a także z czasów mordów w okresie II wojny światowej. Nekropolie, na których spoczywają Polacy, znajdują się m.in. we Lwowie (Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Janowski, Cmentarz Orląt Polskich), w Wilnie (Cmentarz na Rossie, Cmentarz Bernardyński), w Grodnie (Cmentarz farny), w Borysowie (Cmentarz Kalwaryjski), w Stanisławowie (Cmentarz Sapieżyński, Cmentarz „u Spuziaka”).
Rocznica upadku Powstania Warszawskiego Podczas wyjazdu w ramach akcji „Halicz na Kresach”, odwiedzamy groby poległych Polaków na cmentarzach we Lwowie: Łyczakowskim i Orląt Polskich. Harcerze i ułani obejmują honorowe warty, my zaś zapalamy znicze. Wszyscy się modlą, trwają w zadumie, każdy po swojemu dziękuje tym Bohaterom, którzy polegli w walce za Ojczyznę. Ci ludzie nie zastanawiali się, co z tego będą mieli, ale ruszali do walki i zginęli. Niech ta modlitwa, uroczysta warta, czy ten zaświecony znicz będzie naszym podziękowaniem za ten trud i to poświęcenie.
W drodze na Kresy odwiedzamy Warszawę, a tam głównym punktem są odwiedziny naszego Przyjaciela Halicza. Udajemy się również do kwatery A20, czyli batalionu „Zośka”, kwatery na Łączce, czy grobu „Łupaszki”. Nawiedzamy także inne miejsca spoczynku na Powązkach Cywilnych i Wojskowych.
Podczas rocznic związanych z Powstaniem Warszawskim, Podziemiem Niepodległościowym, czy Żołnierzami Wyklętymi udajemy się uczcić pamięć poległych Bohaterów pod pomnik „Polski Walczącej” w Głogowie lub jedziemy do Warszawy, czy Wrocławia.

Pozostałe akcje

-Góra strony-

Do pozostałych działań, mających na celu upamiętnienie Bohaterów, należą:

niepodległa

© Przemysław Bożek, 2019