Być jak... Zośkowiec


BOHATEROWIE - „Halicz”


Henryk Kończykowski (ps. „Halicz”) - uczestnik powstania warszawskiego, plutonowy Armii Krajowej, kapitan rezerwy. Pan Henryk

„Halicz” urodził się w 1924 r. w Warszawie. Harcerz 16. WDH im. Zawiszy Czarnego. Był absolwentem Szkoły Mechaniczno-Technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Uczestniczył w obronie stolicy w 1939 r. jako kierowca-ochotnik rozwożący zaopatrzenie do szpitali polowych. Jako żołnierz harcerskiego baonu „Zośka” uczestniczył w tzw. „małym sabotażu”.
W batalionie ”Zośka” od jesieni 1943 r. Wiosną 1944 r. aresztowany wraz z kolegą z batalionu, Włodzimierzem Steyerem ps. Grom, za kolportaż tajnej prasy i osadzony w więzieniu w Grodzisku Mazowieckim, skąd wkrótce uciekł. Uczestnik bazy leśnej Par. II.
Podczas Powstania Warszawskiego brał udział w walkach obronnych na Woli, w zdobyciu niemieckiego obozu przy ul. Gęsiej, w obronie szpitala Jana Bożego. Ze Starówki przechodził kanałami do Śródmieścia, a następnie walczył na Przyczółku Czerniakowskim – to na jego oczach zginął Andrzej „Morro”.
Po wkroczeniu Rosjan został aresztowany, lecz udało mu się uciec, przekupiwszy strażnika. Wraz z towarzyszami broni z „Zośki” działał w „drugiej konspiracji”, lecz posłuszny rozkazowi ppłk. „Radosława” ujawnił się i podjął studia na Politechnice. Pomimo tego w 1950 r. został aresztowany wraz z żoną Haliną i otrzymał wyrok 15 lat więzienia. Dzięki amnestii wyszedł na wolność po upływie niespełna czterech lat.
13 stycznia 2014 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości 90 urodzin „Halicza” (faktycznie urodzony 12 stycznia). W tym samym dniu miała swą oficjalną premierę książka „Zośkowiec”.
Henryk Kończykowski mieszkał w Milanówku pod Warszawą.
Zmarł 29 listopada 2016 r. Spoczął w grobowcu rodzinnym na warszawskich Powązkach Cywilnych.

Źródło: J. Wróblewski „Zośkowiec”, Fronda, Warszawa 2013; Wikipedia.
niepodległa

© Przemysław Bożek, 2019